OMF40/2018
ID intern unic:  374321
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 40
din  06.02.2018
O R D I N
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 199
    Întru executarea art.42 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007),
ORDON:
    Se aprobă lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                             Octavian ARMAŞU

    Nr. 40. Chişinău, 6 februarie 2018.

   
anexa