DPO608/2018
ID intern unic:  374395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 608
din  20.02.2018
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei”
clasa I Brigăzii 3 Infanterie Motorizată „Dacia”
Publicat : 23.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 58-66     art Nr : 140
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a profesionalismului și a rezultatelor remarcabile obţinute de efectivul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, pentru merite în asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor și pentru contribuția adusă la sporirea prestigiului Armatei Naționale, Brigăzii 3 Infanterie Motorizată „Dacia” i se conferă Ordinul „Credință Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 608-VIII. Chişinău, 20 februarie 2018.