DPO611/2018
ID intern unic:  374514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 611
din  20.02.2018
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 153
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuție substanțială la dezvoltarea culturii fizice și sportului, succese obţinute în cadrul competiţiilor naționale și internaţionale și merite în promovarea unui mod sănătos de viață, se conferă:

„Ordinul Republicii”
    domnului  ConstantinCOBÎLEAN
-
director al Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice, orașul Călărași;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Tudor CÎRLAN
-

profesor-antrenor la Liceul Internat Republican

cu Profil Sportiv, municipiul Chișinău

    domnului Mihail MALEAR

-
multiplu campion european și mondial la judo
și sambo;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei MarianaCHERDIVARA
-
multiplu campion european și mondial la lupte
libere
    domnului Dorin GOȚONOAGĂ
-
campion european la judo
    doamnei Anastasia NICHITA
-
dublu campion european la lupte libere
    domnului Denis VIERU
-
campion european la judo;

Titlul onorific „Om Emerit”

    domnului VasileCERBUȘCA
-

președinte al Uniunii Federațiilor de Gimnastică din Republica Moldova.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 611-VIII. Chişinău, 20 februarie 2018.