DPO614/2018
ID intern unic:  374516
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 614
din  23.02.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 155
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniile apărării și securității statului, contribuție substanțială la dezvoltarea mișcării de veterani și participare activă la educarea tinerei generații în spiritul  militaro-patriotic se conferă:

„Ordinul Republicii”
    domnului Ghenadii CONDRATENCO
-
general-maior în retragere;
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
    domnului Ion GRIGORAȘ
-
locotenent-colonel în retragere
    domnului Iurie PRISĂCA
-
colonel în rezervă
    domnului Anatoli ȘEFER
-
locotenent-colonel în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa II
    domnului Alexandru MÎȚU
-
colonel în retragere
    domnului Vasile PATRAȘCU
-
colonel în retragere;
Ordinul „Gloria Muncii”

    domnului Cezar IVANOV

-
căpitan în rezervă
    domnului Alexandru MALIUGA
-
colonel în retragere.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Igor DODON

    Nr. 614-VIII. Chişinău, 23 februarie 2018.