HGC187/2018
ID intern unic:  374533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 187
din  28.02.2018
privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor
societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor,
scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor
de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 218
    În temeiul art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Lista organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 22 noiembrie 2010  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.1200), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu poziția 10 cu următorul cuprins:

„10.

Firma de Producție și Comerț„Interplast” S.R.L., c/f 1002600038950

Asociația Obștească „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, c/f 1010620001751”.


    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                            Octavian Armașu

    Nr. 187. Chişinău, 28 februarie 2018.