OAMDM53/2018
ID intern unic:  374555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE
ORDIN Nr. 53
din  19.02.2018
cu privire la aprobarea Listei standardelor naționale conexe
la standardele internaționale armonizate
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 329
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.244-251, art.389), pct. 8, sbpct. 9) lit. m) și pct. 12 din Regulamen-tul privind organizarea și funcționarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.109), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba Lista standardelor naţionale conexe la standardele internaționale armonizate, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI MEDICAMENTULUI
    ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE                                              Vladislav ZARA

    Nr. A07.PS01.Rg 04-53. Chişinău, 19 februarie 2018.

    anexă