DPO634/2018
ID intern unic:  374669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 634
din  12.03.2018
privind numirea doamnei Ala MALÎI
în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 181
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Ala MALÎI se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 634-VIII. Chişinău, 12 martie 2018.