DPO635/2018
ID intern unic:  374670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 635
din  12.03.2018
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 182
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    BALAN Eduard               -    la  Judecătoria Bălți
    CARAGIA Veaceslav      -    la  Judecătoria Orhei
    CIUBOTARU Eugeniu     -    la  Judecătoria Orhei
    DRAGULEAN Irina         -    la  Judecătoria Edineț.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 635-VIII. Chişinău, 12 martie 2018.