DPO636/2018
ID intern unic:  374671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 636
din  12.03.2018
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 183
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcția de judecător următorii:
    CARAMAN Sergiu    -    la  Judecătoria Criuleni
    TERTEA Maria          -    la  Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 636-VIII. Chişinău, 12 martie 2018.