HGM225/2018
ID intern unic:  374689
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 225
din  12.03.2018
pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și
a Programului de reparație periodică a drumurilor publice
naționale
(în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 253
    MODIFICAT
   
HG190 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.221; în vigoare 29.03.19
    HG1124 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1197 în vigoare 23.11.18


    În temeiul art. 1 alin. (21) și art. 8 alin. (3) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 753), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018, conform anexei nr. 1;
    2) Programul de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor, conform anexei nr. 2.
    2. Finanțarea lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1 se va efectua din contul mijloacelor fondului rutier, pe măsura acumulării lor, conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996.
    3. Finanțarea lucrărilor prevăzute în anexa nr. 2 (cu excepția lucrărilor pentru drumurile naționale) se va efectua de către Ministerul Economiei și Infrastructurii din contul mijloacelor bugetului de stat, pe măsura acumulării resurselor financiare necesare.
    4. Achizițiile necesare pentru realizarea Programelor nominalizate se vor efectua conform prevederilor legale.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                           Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 225. Chişinău, 12 martie 2018.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG190 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.221; în vigoare 29.03.19]
    [Anexa nr.1 în redacția HG1124 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1197; în vigoare 23.11.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG190 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.221; în vigoare 29.03.19]
    [Anexa nr.2 în redacția HG1124 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1197; în vigoare 23.11.18]