HANRE85/2018
ID intern unic:  374711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 85
din  13.03.2018
privind  prețul reglementat pentru energia electrică furnizată
de furnizorul central de energie electrică
Publicat : 17.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 94     art Nr : 405     Data intrarii in vigoare : 25.03.2018
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică și în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 483/2017 din 13.12.2017, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică S.A. „ENERGOCOM” în cuantum de 163 bani/kWh (fără TVA).
    2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 483/2017 din 13.12.2017.

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                           
Octavian LUNGU,
    director                                                              director

    Iurie ONICA,                                                   
Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                              director

    Nr. 85/2018. Chişinău, 13 martie 2018.