LPO25/2018
ID intern unic:  374782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  01.03.2018
pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Internațională pentru  Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”
Publicat : 27.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 105-107     art Nr : 195
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, în mărime de 10900000,0 drepturi speciale de tragere, semnat la Chișinău la 28 noiembrie 2017.
    Art. 2. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, în mărime de 5000000,0 dolari SUA, semnat la Chișinău la 28 noiembrie 2017.
    Art. 3. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordurilor menționate.
    Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare despre ratificarea acordurilor nominalizate.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Andrian CANDU

    Nr. 25. Chişinău, 1 martie 2018.


    acord de finanțare_ro

    acord de împrumut_ro

    banca mondială_ro

    scrisoare suplimentară nr.1_ro

    scrisoare suplimentară nr.2_ro

    condiții generale_2010

    condiții generale_2012

    normative_ro

    ghid selectare_ro

    ghid achiziția_ro