OMFM73/2018
ID intern unic:  374839
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 73
din  28.03.2018
O R D I N
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 429
    MODIFICAT
    OMF37 din 26.02.19, MO76-85/01.03.19 art.409; în vigoare 01.03.19

    Întru executarea pct.27 și pct.41 din Regulamentul de implementare a Programului de stat „Prima casă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 28 februarie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.233),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    modelul contractului de garanție de stat, conform anexei nr.1;
    modelul contractului de acordare a garanției de stat, conform anexei nr.2;
    modelul contractului de ipotecă, conform anexei nr.3.
    2. Cuantumul taxei de stat pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat ”Prima casă” constituie 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decît valoarea indicată în registrul bunurilor imobile (art.3 pct.9) lit.c1) din Legea taxei de stat nr.1216/1992).
    3. Cuantumul taxei pentru autentificarea contractelor de ipotecă încheiate în cadrul Programului de stat “Prima casă” constituie 50 lei (art.3 pct.9) lit. e2) din Legea taxei de stat nr.1216/1992).
    4. Cuantumul plăţii pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare a locuinţelor în cadrul Programului de stat “Prima casă”, precum şi pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei (art.8 alin.(12) din Legea nr.271/2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale)”.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 73. Chişinău, 28 martie 2018.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF37 din 26.02.19, MO76-85/01.03.19 art.409; în vigoare 01.03.19]