HGC293/2018
ID intern unic:  374921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 293
din  04.04.2018
cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi
întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor
şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA
aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 332
    În temeiul art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului Fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Poziţia 9 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.232), cu modificările și completărle ulterioare, se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu

    Nr. 293. Chişinău, 4 aprilie 2018.