HCNPF16/2/2018
ID intern unic:  374952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/2
din  30.03.2018
referitor la aprobarea unor planuri de acțiuni
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 470     Data intrarii in vigoare : 30.03.2018
    În vederea implementării acțiunii nr.12 din Memorandumul de înțelegere RM-UE, ratificat prin Legea nr.272/2017 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru RM şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord,
    în temeiul art.4 alin.(1) şi alin. (2), art.8 lit.b), lit.g) și lit.t) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126BIS), art.40 alin.(1) și art.55 alin.(3) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), Planului de activitate a CNPF 2018 (Hotărârea CA nr.55/14 din 18.12.2017), pct. 7.3 lit. z) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotărârea CA nr. 48/5 din 27.09.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Planul de acțiuni privind identificarea beneficiarilor efectivi ai acționarilor care dețin participații calificate în companiile de asigurări  și Programul aferent acestuia.
    2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru auditul tuturor companiilor de asigurări  și Programul aferent acestuia.
    3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate documentele specificate în pct.1 și pct.2 din prezenta Hotărâre prin publicarea acestora pe pagina sa web oficială a www.cnpf.md la compartimentul „Informații utile”.
    4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va întreprinde măsurile de rigoare aferente realizării Planului de acțiuni privind identificarea beneficiarilor efectivi ai acționarilor care dețin participații calificate în companiile de asigurări și Planului de acțiuni pentru auditul tuturor companiilor de asigurări.
    5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                            Valeriu CHIȚAN

    Nr. 16/2. Chişinău, 30 martie 2018.