HCNPFC16/3/2018
ID intern unic:  375011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/3
din  30.03.2018
cu privire la modificarea Regulamentului privind marjele
de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 498     Data intrarii in vigoare : 13.04.2018
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1311 din 5 aprilie 2018

Ministru___________Victoria IFTODI    În temeiul art.30 alin. (4) și (7), art.34 alin. (10) din Legea nr.407–XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.8 lit. b), art.21 alin.(1), art.22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art.310), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.812 din 8 aprilie 2011, se modifică după cum urmează:
    1) La pct. 9  subpct. 1) textul „cu aplicarea coeficientului de 1,25” se exclude;
    2) La anexa nr.4, în Instrucţiunea de completare a Formei MSM_G/MSG_G:
    a) la pct. (1) și (2), textul „la care se aplică şi coeficientul 1,25” se exclude;
    b) la pct. (1), textul „20%” se substituie cu textul „25%”;
    c) la pct.(2), textul „30%” se substituie cu textul „35%”.
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția subpct.2) lit. b) și c) care vor intra în vigoare la 1 octombrie 2018.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                        Valeriu CHIȚAN

    Nr. 16/3. Chişinău, 30 martie 2018.