OSFSC182/2018
ID intern unic:  375017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 182
din  30.03.2018
cu privire la abrogarea Ordinului comun
al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11.02.2005
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 505     Data intrarii in vigoare : 13.04.2018
    În temeiul modificărilor operate la art.26 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, prin art.IV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.123 din 7 iulie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.410),
ORDONĂM:
    1. Se abrogă Ordinul comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.106), cu modificările și completările ulterioare.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării acestuia.

    DIRECTORUL
    SERVICIULUI FISCAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 182. Chişinău, 30 martie 2018.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                      Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 107-A. Chişinău, 30 martie 2018.