DPO687/2018
ID intern unic:  375048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 687
din  17.04.2018
privind eliberarea domnului Valeri EFROS
din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 267
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Valeri EFROS se eliberează din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, conform cererii de demisie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 687-VIII. Chişinău, 17 aprilie 2018.