HCNPF18/12/2018
ID intern unic:  375117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 18/12
din  13.04.2018
cu privire la încetarea administrării speciale
a CIA „ASITO” S.A.
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 521     Data intrarii in vigoare : 20.04.2018
    Luând act de cererea Președintelui Consiliului Societății CIA „ASITO” S.A. (nr.01-3/1-53 din 02.04.2018) privind încetarea administrării speciale, având în vedere numirea organelor de conducere ale CIA „ASITO” S.A. (avizate de CNPF la 29.01.2018, la 19.02.2018, la 13.04.2018), abilitate să exercite administrarea Companiei conform rigorilor regulamentare,
    luând în considerare Raportul – sinteză al administratorului special și informațiile actualizate,
    în temeiul art.1 alin.(1), art.8 lit.b) și lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) și lit.r), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.422 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. A înceta administrarea specială a CIA „ASITO” S.A. instituită, respectiv menținută, potrivit hotărârilor CNPF nr.34/13 din 08.07.2016 și nr.56/2 din 17.11.2016.
    2. După data înregistrării de stat a Directorului general al CIA „ASITO” S.A. administratorul special va transmite, iar organele de conducere ale Companiei vor prelua activitatea managerială și operațională a entității, călăuzindu-se în acest sens de legislaţia în vigoare.
    3. Organele de conducere ale CIA „ASITO” S.A. vor asigura, în termen de până la 2 luni din data înregistrării de stat a Directorului general, ținerea Adunării Generale a Acționarilor în vederea ajustării statutului CIA „ASITO” S.A. conform prevederilor legislației în vigoare, precum și alegerea noii componențe a Consiliului Societății.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale asigurări.
    5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                           Valeriu CHIȚAN

    Nr. 18/12. Chişinău, 13 aprilie 2018.