DPO692/2018
ID intern unic:  375157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 692
din  20.04.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Georg Andreas VIERLING
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 272
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea industriei zahărului și pentru contribuție substanțială la accelerarea progresului tehnico-ştiinţific în ramură și la implementarea de proiecte investiționale în Republica Moldova, domnului Georg Andreas VIERLING, director general al „Südzucker International” GMBH (Republica Federală Germania), i  se conferă  „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 692-VIII. Chişinău, 20 aprilie 2018.