HCNPFM19/3/2018
ID intern unic:  375226
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 19/3
din  23.04.2018
cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor
participanţilor profesionişti la piața financiară nebancară
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 563     Data intrarii in vigoare : 27.04.2018
    MODIFICAT
   
HCNPF15/6 din 15.04.19, MO148-158/26.04.19 art.728; în vigoare 02.05.19    În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.g) şi lit.t), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.7.3 lit.q) şi pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), pct.20, pct.21 şi pct.22 din Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.49/5 din 30.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.399-404, art.1949), pct.5 subpct.2), pct.6 și pct.7 din Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.44/5 din 18.09.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.118),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă componenţa comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piața financiară nebancară:
    a) Comisia de atestare pentru obținerea certificatului de calificare în asigurări:
    1) Viorel MIRON – membru al Consiliului de administraţie al C.N.P.F., preşedintele Comisiei de atestare;
    2) Claudia RAILEAN - specialist superior, Serviciul petiții în cadrul Direcţiei generale asigurări, secretarul Comisiei de atestare;
    3) Tatiana CIOBANU – șef al Direcţiei generale asigurări;
    4) Cristina IZMAN – șef-adjunct al Direcţiei generale asigurări;
    5) Ludmila ANTOCI - specialist superior, Direcţia tehnologii informaţionale.
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HCNPF15/6 din 15.04.19, MO148-158/26.04.19 art.728; în vigoare 02.05.19]
    b) Comisia de atestare a actuarilor:
    1) Viorel MIRON – membru al Consiliului de administraţie al C.N.P.F., preşedintele Comisiei de atestare;
    2) Tatiana CRISTIAN – consultant-expert în actuariat, Direcţia analiză şi actuariat în cadrul Direcţiei generale asigurări, secretarul Comisiei de atestare;
    3) Polina CONDREA – șef al Direcţiei analiză și actuariat în cadrul Direcţiei generale asigurări;
    4) Oleg VEREJAN – Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova;
    5) Ion PÂRŢACHI – doctor în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova.
    c) Comisia de atestare a specialiştilor în domeniul pieței de capital:
    1) Nina DOSCA – vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al C.N.P.F., preşedintele Comisiei de atestare;
    2) Irina ŞOIMU – specialist principal, Direcția reglementare și autorizare în cadrul Direcției generale participanți profesioniști piața de capital, secretarul Comisiei de atestare;
    3) Vladimir RUSNAC – șef al Direcției generale participanți profesioniști piața de capital;
    4) Ludmila COBZARI – doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;
    5) Ana SUHOVICI – doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova.
    d) Comisia de atestare a specialiştilor asociaţiilor de economii şi împrumut:
    1) Iurie FILP – vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al C.N.P.F., preşedintele Comisiei de atestare;
    2) Diana LISNIC – inspector-principal, Direcţia control asociații de economii și împrumut în cadrul Direcţiei generale creditare nebancară, secretarul Comisiei de atestare;
    3) Alina CEBOTARIOV – șef al Direcţiei generale creditare nebancară;
    4) Elena BURLACU – manager creditare al UCIP-IFAD;
    5) Rodica HÎNCU – doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova.
    2. Membrii comisiilor de atestare se numesc pe un termen de 2 ani.
    3. Se stabileşte că, în caz de absenţă (concediu, certificat medical, deplasare etc.) a membrilor comisiilor de atestare, atribuţiile acestora vor fi exercitate, fără emiterea unei noi hotărâri a C.N.P.F., după cum urmează:
    a) Comisia de atestare pentru obținerea certificatului de calificare în asigurări:
    - preşedintele Comisiei de atestare – vicepreşedintele sau membrul împuternicit al Consiliului de administraţie al C.N.P.F.;
    - secretarul Comisiei de atestare – specialistul superior/principal, Direcţia analiză şi actuariat în cadrul Direcţiei generale asigurări;
    - șeful Direcţiei generale asigurări – şeful direcţiei din cadrul Direcţiei generale asigurări;
    - șeful-adjunct al Direcţiei generale asigurări – şeful direcţiei din cadrul Direcţiei generale asigurări;
    - specialistul superior, Direcţia tehnologii informaţionale – specialistul principal/superior, Direcţia tehnologii informaţionale.
    [Pct.3 lit.a) modificat prin HCNPF15/6 din 15.04.19, MO148-158/26.04.19 art.728; în vigoare 02.05.19]
    b) Comisia de atestare a actuarilor:
    - preşedintele Comisiei de atestare – vicepreşedintele sau membrul împuternicit al Consiliului de administraţie al C.N.P.F.;
    - secretarul Comisiei de atestare - șeful Direcţiei generale asigurări;
    - șeful Direcţiei analiză și actuariat în cadrul Direcţiei generale asigurări - șeful Direcţiei generale asigurări.
    c) Comisia de atestare a specialiştilor în domeniul pieței de capital:
    - preşedintele Comisiei de atestare – vicepreşedintele sau membrul împuternicit al Consiliului de administraţie al C.N.P.F.;
    - secretarul Comisiei de atestare – specialistul principal/superior, Direcția reglementare și autorizare în cadrul Direcției generale participanți profesioniști piața de capital;
    - șeful Direcției generale participanți profesioniști piața de capital – șeful-adjunct al Direcției generale participanți profesioniști piața de capital.
    d) Comisia de atestare a specialiştilor asociaţiilor de economii şi împrumut:
    - preşedintele Comisiei de atestare – membrul împuternicit al Consiliului de administraţie al C.N.P.F.;
    - secretarul Comisiei de atestare – inspectorul-principal, Direcţia control asociații de economii și împrumut în cadrul Direcţiei generale creditare nebancară;
    - șeful Direcţiei generale creditare nebancară – șeful-adjunct al Direcţiei generale creditare nebancară.
    4. Se abrogă:
    - Hotărârea C.N.P.F. nr.63/8 din 16.12.2016 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti în asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490, art.2243);
    - Hotărârea C.N.P.F. nr.40/4 din 05.08.2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.1294).
    5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Valeriu CHIȚAN

    Nr. 19/3. Chişinău, 23 aprilie 2018.