DPO701/2018
ID intern unic:  375290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 701
din  26.04.2018
privind conferirea de distincţii de stat
unor сolaboratori ai Companiei „Teleradio-Moldova”
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 289
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie substanțială la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Lidia CRAMCEANINOVA     -    regizor de sunet;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului
    Ejic BODIU                             -    specialist principal
    doamnei
    Raisa FILIPSCHI                     -    regizor
    doamnei
    Svetlana OSIPOVA                 -    şef de  secţie
    domnului
    Vadim VOLEANSCHI            -    cameraman;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Anatol IGNATENCO               -    regizor
    doamnei
    Lidia POPODNEAC                -    redactor.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 701-VIII. Chişinău, 26 aprilie 2018.