DPO713/2018
ID intern unic:  375445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 713
din  08.05.2018
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 313
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru contribuţie substanţială la consolidarea mişcării veteranilor, activitate intensă în educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi cu prilejul aniversării a 73-a a victoriei asupra fascismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, se conferă „Ordinul Republicii” următorilor veterani:
    BLAJANOV Mihail
    CONDÎREV Anatoli
    GHEJENCO Mihail
    LITVINOV Vasilii
    SIROVINA Mirco
    ŢARAN Mihail
    VOLOŞCIUC Petru.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 713-VIII. Chişinău, 8 mai 2018.