DPO714/2018
ID intern unic:  375446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 714
din  08.05.2018
privind conferirea medaliei „Meritul Civic”
doamnei Ivanna KOKSAL
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 314
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuție la asigurarea statorniciei politice, economice și culturale a unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), merite în promovarea transformărilor sociale ale regiunii și activitate legislativă intensă, doamnei Ivanna KOKSAL, deputat al Adunării Populare a Găgăuziei, i se conferă medalia „Meritul Civic”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Igor DODON

    Nr. 714-VIII. Chișinău, 8 mai 2018.