HGO456/2018
ID intern unic:  375491
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 456
din  16.05.2018
cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2018
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 506
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se consideră ziua de vineri, 1 iunie 2018, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 23 iunie 2018, zi lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în ziua de 23 iunie activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                     Svetlana Cebotari

    Nr. 456. Chişinău, 16 mai 2018.