DPO722/2018
ID intern unic:  375574
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 722
din  21.05.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Academiei de Administrare Publică
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 320
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice, pentru contribuția substanțială a corpului didactic la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Academiei de Administrare Publică i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 722-VIII. Chişinău, 21 mai 2018.