HGO461/2018
ID intern unic:  375580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 461
din  22.05.2018
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere
a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni
pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 512
    În scopul executării art. 7 din Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023, conform anexei nr. 1;
    2) Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023, conform anexei  nr. 2.
    2. Finanțarea acțiunilor prevăzute în anexa nr. 2 se va efectua din contul și în limitele bugetului aprobat de către autoritățile publice, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.
    3. Autorităţile responsabile de implementarea prevederilor Strategiei şi ale Planului de acțiuni nominalizate vor prezenta, semestrial şi anual (pînă la 15 iulie şi, respectiv, 15 ianuarie), Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane informaţia privind gradul de implementare a acestora.
    4. Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane:
    1) va coordona şi va monitoriza procesul de implementare a Strategiei şi a Planului de acțiuni nominalizate;
    2) va analiza informaţiile şi va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 martie, un raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe                                   
    şi integrării europene                                                    Tudor Ulianovschi
    Ministrul afacerilor interne                                           Alexandru Jizdan
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 461. Chişinău, 22 mai 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2