DPO727/2018
ID intern unic:  375796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 727
din  28.05.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 05.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 331
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil întru asigurarea securității frontierei de stat, contribuție substanțială la dezvoltarea mișcării de veterani și participare activă la educarea tinerei generații în spiritul militaro-patriotic se  conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
domnului Constantin CULICOVSCHI
-
locotenent-colonel în rezervă
domnului Efim DONOS
-
colonel în retragere
domnului Victor PAMFIL
-
colonel în retragere
domnului Vladimir PENICOVSCHII
-
colonel în retragere
domnului Gheorghii REU
-
colonel în retragere
domnului Gheorghi SUMARGA
-
colonel în retragere;
Ordinul „Credință Patriei” clasa II
domnului Vasile MANDAJI
-
colonel în rezervă
domnului Marcel CENUȘA
-
colonel în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa III
domnului Alexandr CRAVCENCO
-
căpitan în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
domnului Iurie ROIBU
-
locotenent-colonel în rezervă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 727-VIII. Chişinău, 28 mai 2018.