OCNAS73/2018
ID intern unic:  375895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 73
din  06.06.2018
cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru
prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 893
    În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007” şi stabilirea graficului de prezentare de către plătitorii de contribuţii ai carnetelor de muncă ale angajaţilor la subdiviziunile structurale ale CNAS din raza de deservire, în scopul scanării informaţiei pentru perioada realizată până la 01.01.1999,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care urmează să prezinte, în perioada 11 – 15 iunie 2018, carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice şi au început activitatea până la 01.01.1999, şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei.
    2. Casa Naţională de Asigurări Sociale se obligă să asigure condiţii de păstrare şi integritate ale carnetelor de muncă depuse pentru scanare până la restituirea acestora reprezentantului agentului economic.
    3. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii prin publicare în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data aprobării.
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte al CNAS.

    PREȘEDINTELE CNAS                                             Laura GRECU

    Nr. 73-A. Chișinău, 6 iunie 2018.


    lista mun.Bălți

    lista mun.Chișinău,sect.Ciocana

    lista raionul Vulcănești