DPO741/2018
ID intern unic:  375951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 741
din  12.06.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 358
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniul artei coregrafice, contribuție la formarea personalității artistice a tinerelor talente și înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Iurie GORȘCOV             -   vicepreședinte al Asociației Coregrafilor din
                                                cadrul Uniunii Muzicienilor din  Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Andrei LITVINOV          -    profesor la Colegiul Național de  Coregrafie;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Olga VASILATII
    (GURIEVSCHII)             -    pedagog-repetitor al soliștilor trupei de balet a
                                                Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Ludmila CERECECEA     -    profesor la Colegiul Național de Coregrafie.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr. 741-VIII. Chișinău, 12 iunie 2018.