DPO750/2018
ID intern unic:  375954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 750
din  17.06.2018
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători medicali
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 361
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru abnegația manifestată în actul medical, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Ștefan GAȚCAN           -    fondator al Societății cu Răspundere Limitată
                                               „Extramed”, Chișinău;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Mihail DARCIUC           -    șef de secție la Institutul de Medicină Urgentă;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Condratie BIVOL           -    medic la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne
    doamnei
    Liliana DAMIAN            -    asistentă medicală principală la Spitalul Clinic
                                                 Militar Central
    domnului
    Mihail ERLIH                  -    medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
                                                 Chișinău
    domnului
    Pavel GNATIUC             -    conferențiar universitar la Universitatea de Stat
                                                 de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
    domnului
    Ion MIHU                        -    șef de secție la Institutul Mamei și  Copilului
    doamnei
    Marigula MOȘNEAGA    -   director de departament la Centrul Sănătății
                                                 Familiei „Galaxia”, Chișinău
    domnului
    Eugen RAILEAN              -    șef de secție la Spitalul Clinic Municipal de Copii
                                                  „Valentin Ignatenco”, Chișinău;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Svetlana DULEVA            -    șef al Centrului de Sănătate Publică Ceadîr-Lunga
    domnului
    Stanislav MUNTEAN       -    medic la Institutul de Medicină Urgentă
    doamnei
    Irina TUREATCA             -    șef de laborator la Centrul de Sănătate Publică
                                                   al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare
                                                   a Cancelariei  de  Stat;
Medalia „Nicolae Testemițanu”
    domnului
    Anatolie CEBOTARI         -    medic la Spitalul Clinic Municipal
                                                   „Sfîntul Arhanghel Mihail”, Chișinău
    domnului
    Ghenadie CROITORU      -    medic la Spitalul Clinic Municipal
                                                  „Sfîntul Arhanghel Mihail”, Chișinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Ala MANOLACHE            -   director al Centrului de Excelență în Medicină
                                                    și Farmacie „Raisa Pacalo”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                   Igor DODON

    Nr. 750-VIII. Chișinău, 17 iunie 2018.