DPO752/2018
ID intern unic:  376175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 752
din  19.06.2018
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Victor BALMUȘ
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 383
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică și organizatorică prodigioasă, domnului Victor BALMUȘ, director al Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 752-VIII. Chişinău, 19 iunie 2018.