DPO753/2018
ID intern unic:  376176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 753
din  19.06.2018
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Victor ANDRUSENCO
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 384
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată și prodigioasă în domeniul culturii, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei circului şi înaltă măiestrie profesională, domnului Victor ANDRUSENCO, artist-acrobat al primului colectiv de circ al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 753-VIII. Chişinău, 19 iunie 2018.