DPO767/2018
ID intern unic:  376287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 767
din  28.06.2018
privind conferirea de distincții de stat unui grup
de inventatori
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 396
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul inventicii, contribuţie la implementarea elaborărilor de înaltă eficiență și merite în dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii”

    domnului Ion DANILIUC

-

membru al Consiliului Republican al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul”;

Titlul onorific „Om Emerit”

    domnului Ion JERU

-

conferențiar universitar la Universitatea  de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

    doamnei
    Maria NEDEALCOV
-

director al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a  Moldovei.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Igor DODON

    Nr. 767-VIII. Chișinău, 28 iunie 2018.