DPO771/2018
ID intern unic:  376289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 771
din  29.06.2018
privind conferirea de distincții de stat
unor funcționari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 398
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele financiare, contribuţie la elaborarea și implementarea politicii bugetar-fiscale şi înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:

     LICHII Iuri
-
director adjunct

    LOGHIN Tatiana

-
șef de direcție generală;

Medalia „Meritul Civic” următorilor:

    LUPAȘCU Valentin
-
şef de direcţie
    NEMERENCO Nicoleta
 -
şef de direcţie generală
    PRUTEANU Ion
 -
şef de direcţie
    SOROCEANU Vitalie
-
şef de direcţie generală.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Igor DODON

    Nr. 771-VIII. Chișinău, 29 iunie 2018.