HCNPFC28/14/2018
ID intern unic:  376326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 28/14
din  25.06.2018
cu privire la modificarea și completarea
Anexei nr.2 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 1110     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1342 din 27 iunie 2018
Ministru __________ Victoria IFTODI    Potrivit art.11 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85),
    în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.4 alin.(1) și alin.(2), art.8 lit.b), art.21, art.22 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.31 alin.(3) lit.j) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    I. Anexa nr.2 „Cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă” la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176, art.1208), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.929 din 31.07.2013, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Pct.1:
    lit.a) va avea următorul cuprins:
    „a) comisioanele și alte plăți brokerilor, agenților de asigurare, agenților bancassurance, plățile salariale, inclusiv contribuții sociale și medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare – de la 0% până la 20 %”;
    se completează cu lit.a1) cu următorul cuprins:
    „a1) cheltuielile asigurătorului, altele decât cele prevăzute la lit.a) – de la 0 % până la 20 % ”.
    2. Pct.2:
    lit.a) va avea următorul cuprins:
    „a) comisioanele și alte plăți brokerilor, agenților de asigurare, agenților bancassurance, plățile salariale, inclusiv contribuții sociale și medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare – de la 0% până la 15 %”;
    se completează cu lit.a1) cu următorul cuprins:
    „a1) cheltuielile asigurătorului, altele decât cele prevăzute la lit.a) – de la 0% până la 7 % ”.
    3. Se completează cu pct.3 și pct.4 cu următorul cuprins:
    „ 3. Asigurătorii sunt obligați să respecte limitele cotelor factorilor de încărcare stabilite în pct.1 și pct.2.
    4. Se interzice:
    - intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări de a încasa comisioanele, stabilite de comun cu asigurătorii, ce depășesc cuantumurile prevăzute în pct.1 lit.a) și pct.2 lit.a);
    - asigurătorilor de a acorda intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări oricare alte remunerații din contul cheltuielilor prevăzute în pct.1 lit. a1) și pct.2 lit.a1)”.
    II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din 1 octombrie 2018.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                       Valeriu CHIȚAN

    Nr. 28/14. Chişinău, 25 iunie 2018.