HGO660/2018
ID intern unic:  376393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 660
din  11.07.2018
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ela MALAI
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 719
    În temeiul articolului 6 alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte doamna Ela MALAI în funcţia de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Pavel FILIP

    Nr. 660. Chişinău, 11 iulie 2018.