OCNAS93/2018
ID intern unic:  376417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 93
din  09.07.2018
cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru
prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 1135
    În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007” şi stabilirii graficului de prezentare de către plătitorii de contribuţii a carnetelor de muncă ale angajaţilor la subdiviziunile structurale ale CNAS din raza de deservire, precum şi în scopul scanării informaţiei pentru perioada realizată până la 01.01.1999,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care urmează să prezinte, în perioada 16 iulie – 27 iulie 2018, carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice şi au început activitatea până la 01.01.1999, şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei.
    2. Casa Naţională de Asigurări Sociale se obligă să asigure condiţii de păstrare şi integritate a carnetelor de muncă depuse pentru scanare, până la restituirea acestora reprezentantului agentului economic.
    3. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii prin publicare în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data aprobării.
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS.

    PREȘEDINTELE CNAS                                                Laura GRECU

    Nr. 93-A. Chişinău, 9 iulie 2018.


    lista r.Bălți

    lista mun.Chișinău, sect.Centru

    lista mun.Chișinău, sect.Botanica

    lista mun.Chișinău, sect.Buiucani