DPO775/2018
ID intern unic:  376538
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 775
din  15.07.2018
privind conferirea de distincții de stat unor clerici
și binefăcători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 428
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în opera de renaştere spirituală și morală a societăţii, contribuţie la promovarea valorilor creştin-ortodoxe și activitate intensă în realizarea acțiunilor consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei, se conferă:

Ordinul „Bogdan Întemeietorul”

    domnului Petru COSTIN -

cercetător științific la Centrul de Cultură și Istorie Militară, membru al Clubului Internațional al Colecționarilor din Republica Moldova;

„Ordinul de Onoare”
    domnului Nicolae DARII
-

actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu”;

Ordinul „Gloria Muncii”
    Preasfințitului Ioan
    (Ioan MOȘNEGUȚU)
-

episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Moldovei

    Preasfințitului Siluan
    (Marin ȘALARI)
-

episcop de Orhei, vicar al Mitropoliei Moldovei, stareț al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului”, satul Curchi, raionul Orhei;

    protoiereului Vetceslav CAZACU
-

prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

    protoiereului mitrofor
    Adrian COTELEA
-
secretar al Eparhiei de Edineț și  Briceni
    doamnei Diana COVALCIUC
-

director fondator al Centrului de Reabilitare Pediatrică „Tony Hawks”, municipiul Chișinău

    preotesei Maria MURAVSCHI
-

Biserica „Sfîntul Arhanghel Mihail”, satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni

    protoiereului mitrofor
    Pavel VULUȚĂ
-

protopop de Drochia, paroh al Bisericii „Adormirea Macii Domnului”, orașul Drochia;

Medalia „Meritul Civic”
    protoiereului Nicolae CIOBANU

-

președinte al Sectorului Sinodal al Bisericii Ortodoxe din Moldova

    protoiereului Veaceslav CIORBĂ
-

paroh al Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru”, satul Coșnița, raionul Dubăsari

    preotesei Corina DONSCOI
-

Biserica „Sfînta Cuvioasă Parascheva”, satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

    domnului Eugeniu GORTOLOMEI
-

protodiacon la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, satul Curchi, raionul Orhei

    domnului Daniel LAZARENCO
-

artist de cor, Sala cu Orgă  a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”

    protoiereului Veniamin ONU
-

paroh al Bisericii „Sfînta Treime”, orașul Vicenza, Republica Italiană

    domnului Igori PASCARI
-
ctitor, Biserica Ortodoxă din Moldova
    preotesei Tatiana PINTEAC
-

Biserica „Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail”, satul Cocieri, raionul Dubăsari

    preotesei Rodica SAVCIUC
-

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”, satul Marcăuți, raionul Dubăsari

    protoiereului Vitalie ȘARAMET
-

paroh al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, satul Mereni, raionul Anenii Noi

    preotesei Lilia VRABIE
-

Biserica „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe”, satul Ustia, raionul Dubăsari;

Titlul onorific „Om Emerit”

    protoiereului Ilie MUNTEANU
-
protopop de Florești.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 775-VIII. Chişinău, 15 iulie 2018.