DPO782/2018
ID intern unic:  376539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 782
din  18.07.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Farit MUHAMETȘIN
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 429
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-ruse, domnului Farit MUHAMETȘIN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 782-VIII. Chişinău, 18 iulie 2018.