DPO789/2018
ID intern unic:  376544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 789
din  19.07.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Signe BURGSTALLER
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 434
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea și aprofundarea colaborării moldo-suedeze constructive și atotcuprinzătoare în diverse domenii, doamnei Signe BURGSTALLER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 789-VIII. Chișinău, 19 iulie 2018.