DPO790/2018
ID intern unic:  376545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 790
din  19.07.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Julia MONAR
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 435
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-germane, doamnei Julia MONAR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 790-VIII. Chișinău, 19 iulie 2018.