HGM799/2018
ID intern unic:  376700
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 799
din  01.08.2018
cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019 
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 828     Data intrarii in vigoare : 03.08.2018
    MODIFICAT
    HG937 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.959; în vigoare 26.09.18


    În temeiul punctului 34 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se  stabilesc termenele de vînătoare  pentru sezonul de vînătoare 2018-2019 la următoarele specii de vînat:
    1) mistreţi – de la 29 septembrie 2018 pînă la 31 decembrie 2018;
    2) vulpi, șacali – de la 18 august 2018 pînă la 31 iulie 2019, cu excepția perioadei de primăvară;
    [Pct.1 subpct.2) modificat prin HG937 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.959; în vigoare 26.09.18]
    3) iepuri de cîmp – de la 25 noiembrie 2018 pînă la 30 decembrie 2018, cu aplicarea crotaliilor speciale la animalele dobîndite;
    4) porumbei (porumbelul gulerat, guguștiuc, turturică) – de  la 18 august 2018 pînă la 30 decembrie 2018;
    5) prepeliţe – de la 18 august 2018 pînă la 14 octombrie 2018;
    6) fazani – de la 6 octombrie 2018 pînă la 13 ianuarie 2019;
    7) gîște (gîrlița mare, gîsca de vară) – de la 22 septembrie 2018 pînă la 30 decembrie 2018;
    8) rațe (rața mare, rața lingurar, rața pestriță, rața cu cap castaniu, rața mică, rața cîrîitoare), lișițe, găinușe de baltă – de la 22 septembrie 2018 pînă la 30 decembrie 2018;
    9) limicole (sitar de pădure, nagîț, becațina mică, becațina comună) – de la 22 septembrie 2018 pînă la 30 decembrie 2018.
    2. În fondurile de vînătoare ale terenurilor preponderent neîmpădurite, gestionate de asociațiile vînătorilor şi pescarilor din Republica Moldova, vînătoarea va fi organizată în zilele de miercuri, sîmbătă, duminică şi în zilele de sărbători stabilite conform legislației, iar în fondurile de vînătoare din fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva” – pe tot parcursul săptămînii.
    3. Se interzice vînatul pe întreg sezonul de vînătoare la: cerbi, mufloni, căpriori, bursuci, potîrnichi, porumbei de scorbură, becațina mare, culicul cu cioc subțire, sitarul de mal, culicul mare și toate speciile de păsări răpitoare.
    4. Se aprobă:
    1) limitele de recoltare a vînatului la iepuri de cîmp, porumbei, prepeliţe, fazani, rațe, lișițe, limicole, găinușe de baltă și gîște, conform anexei nr. 1;
    2) limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva” și în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărire cinegetică din fondul forestier, conform anexei nr. 2;
    3) limitele de reglementare numerică (prin împușcare) a mistreților în fondul ariilor naturale protejate de stat din fondul forestier, conform anexei nr. 3;
    4) cota de recoltare la vulpi și șacali – nelimitată.
    5. La sfîrşitul partidelor de vînătoare toate carcasele de mistreţi recoltate vor fi supuse obligatoriu expertizei sanitar-veterinare şi prelevării de probe pentru excluderea pestei porcine africane.
    6. Vînătoarea de-a lungul frontierei de stat pe o adîncime de 1000  metri de la linia frontierei de stat către interior se interzice. Vînătoarea în zona de frontieră pînă la limita de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Poliția de Frontieră.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                   Liviu Volconovici

    Nr. 799. Chişinău, 1 august 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG937 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.959; în vigoare 26.09.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG937 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.959; în vigoare 26.09.18]