HPO89/2018
ID intern unic:  376768
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  24.05.2018
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022

Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 457
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, prezentat în anexă.
    Art. 2. – Parlamentul, Guvernul, autorităţile publice centrale şi locale vor întreprinde măsuri pentru implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022.
   Art. 3. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data adoptării prezentei hotărîri, va înființa Consiliul Național pentru Drepturile Omului, responsabil de monitorizarea şi evaluarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 și a altor documente de politici naționale în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.
    Art. 4. – Guvernul, într-un termen de 2 luni de la data adoptării prezentei hotărîri, va crea Secretariatul permanent pentru drepturile omului, care va asigura activitatea curentă a Consiliului Național pentru Drepturile Omului.
    Art. 5. – Consiliul Național pentru Drepturile Omului va prezenta Parlamentului anual, pînă în data de 1 aprilie, un raport cu privire la gradul de implementare a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022.
    Art. 6. – Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului va exercita controlul permanent asupra îndeplinirii Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 89. Chișinău, 24 mai 2018.


    PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI

   
partea a II-a