CCCNCNC17/2018
ID intern unic:  376787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 17
din  31.07.2018
colectivă (nivel național)
cu privire la modelul Contractului
de formare profesională continuă
Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 845     Data intrarii in vigoare : 10.08.2018
    În scopul asigurării aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 referitoare la încheierea contractelor de formare profesională continuă, Părțile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Art. 1. – Se aprobă modelul Contractului de formare profesională continuă, conform anexei.
    Art. 2. – Se recomandă tuturor unităților, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, să utilizeze, la încheierea contractelor de formare profesională continuă, modelul Contractului de formare profesională continuă aprobat prin prezenta Convenție.
    Art. 3. – Prezenta Convenție colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului:                          Din partea Patronatelor:             Din partea Sindicatelor:
    Ministru                                                     Președinte                                      Președinte
    al Economiei și Infrastructurii               al Confederației Naționale          al Confederației Naționale
                                                                          a Patronatului din Republica      a Sindicatelor din Moldova
                                                                          Moldova

    Chiril GABURICI                                     Leonid CERESCU                              Oleg BUDZA

    Nr. 17. Chişinău,  31 iulie 2018.


    anexa