DPO806/2018
ID intern unic:  376860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 806
din  07.08.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 505
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă prețuire a meritelor în intensificarea dialogului politic și pentru contribuție la procesul de reglementare a problemei transnistrene întru păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se conferă:

„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Michael SCANLAN          -   șef al Misiunii Organizației pentru Securitate
                                                   și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica
                                                   Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexandru FLENCHEA    -    consilier în cadrul Misiunii Organizației pentru
                                                  Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în
                                                  Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr. 806-VIII. Chişinău, 7 august 2018.