DPO827/2018
ID intern unic:  376862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 827
din  14.08.2018
privind conferirea de distincții de stat unor angajați
ai Ministerului Finanțelor

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 507
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, contribuţie la promovarea reformelor şi merite în consolidarea disciplinei financiare de stat, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    IACONI Liliana           -    șef de direcție
    SCLEARUC Natalia    -    șef de direcție;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BALAN Andrei            -    şef de direcţie
    CEMERTAN Silvia      -    consultant principal
    CIOBANU Maxim       -    șef adjunct de direcţie la Trezoreria de Stat
    PAȘINSCHI Iuri          -    şef de direcţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 827-VIII. Chişinău, 14 august 2018.