LPO129/2018
ID intern unic:  376871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 129
din  13.07.2018
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei
financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului
de acțiuni pentru implementarea acesteia

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 513
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022, prezentată în anexa nr. 1;
    b) Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022, prezentat în anexa nr. 2.
    Art. 2. – Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
    a) va implementa Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia;
    b) va prezenta în Parlament informația cu privire la implementarea strategiei menționate în cadrul raportului anual privind funcționarea pieţei financiare nebancare şi privind activitatea CNPF.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 129. Chişinău, 13 iulie 2018.

    anexa nr.1

    anexa nr.2