OMEIC379/2018
ID intern unic:  376911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 379
din  31.07.2018
cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții
 pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 1215     Data intrarii in vigoare : 17.08.2018
    În temeiul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 792) și a prevederilor pct. 3 și 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 25 iulie 2016 “Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 997), în perioada de tranziție la standardele armonizate,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform anexei.
    2. Se abrogă ordinul ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 38 din 21.03.2017 “Cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 687).
    3. Direcția urbanism, construcții și locuințe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatol Usatîi, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                              Chiril GABURICI

    Nr. 379. Chişinău, 31 iulie 2018.

    anexa