LPO156/2018
ID intern unic:  376979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  26.07.2018
pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică
de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontalier
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 561
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, semnat la Kiev la 21 mai 2003.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor protocolului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 156. Chișinău, 26 iulie 2018.


    protocol_ro

    protocol_eng